Ina

Ina Oldewarris

Geboren in Haarlem op 8 augustus 1963 

Ik ben sinds 2004 bewust bezig met mijn innerlijke ONT-WIKKELING. 

Na een zwerftocht door het leven ben ik nu getrouwd met mijn eerste grote  liefde Bert.

Het voelt voor mij alsof ik op de hoge universiteit “Het leven” zit en door wat ik dagelijks meemaak elke keer weer mag zien dat ik vol in Ont-wikkeling ben. Sinds 2006 mag ik mensen individueel en in groepen begeleiden tot nu toe in de leeftijd van 5 tot en met 78jr.

Individuele begeleiding

Soms zijn er perioden in je leven dat het even niet zo lekker of vanzelfsprekend loopt en je eigenlijk zoekende bent, naar wat nu? Het is moeilijk het patroon te doorbreken waar je zelf midden in zit. Iemand van buitenaf kijkt er op een andere manier naar waardoor je inzicht krijgt in wat er speelt en hoe je daar anders mee om kunt gaan.


Onaffe ervaringen kunnen naar boven komen waar je op dat moment niet mee uit de voeten kunt. Dan ga je op zoek naar iets of iemand die je daarbij kan helpen. Samen ga je dan op weg om de juiste richting weer te (her) vinden.


Tijdens de individuele begeleiding maak ik onder andere gebruik van: Familieopstellingen en Systemisch werk, Een cursus in Wonderen (The Course in Miracles) De kracht van het vernieuwende denken, Rationele Emotieve Therapie (RET), de Rogeriaanse Therapie ( het focussen), The Work van Byron Katie, Je kunt je leven Helen van Louise L. Hay, De Helende reis van Brandon Bays, Effectieve communicatie spiritualiteit en zingeving, en Emotionele Freedom Techniek (EFT)

De cursus "bewustwording"

Bij de cursus “BEWUSTWORDING” gaat het niet om de buitenwereld, maar om JEZELF in de buitenwereld. Als we onze blik gaan verruimen, gaan we er zelf ook een plaats in innemen. Ik neem je mee op reis door drie vormen van bewustwording: weerstanden, the Work en het focussen. Weerstand bij jezelf te herkennen en te doorbreken. We hebben allemaal de neiging om weerstand te voelen tegen veranderingen. Het is interessant om uit te vinden op welke (vaak onbewuste) manieren jij jezelf saboteert, bij het creëren van het leven dat je eigenlijk wilt. Het vervullende en gelukkige leven waar je diep van binnen nog steeds van droomt.

the work of byron katie

Wat is the Work? The Work is een proces dat het denken verheldert. Het is eenvoudig, radicaal en het verandert je leven. Het kan leiden tot een leven van vrijheid en vreugde zoals de meeste van ons zich dat niet kunnen voorstellen. The Work is voor iedereen. Het behoeft geen spirituele of intellectuele voorbereiding, geen geloofsovertuiging en psychologische inzichten alleen een verlangen om de eenvoudige waarheid over jezelf te herkennen. De meest eenvoudige definitie van The Work is: vier vragen en een omkering.

even een uitstapje naar de rogeriaanse therapie (het focussen)

grondlegger: Carl Rogers

Focussen is een manier van aandachtig luisteren naar jezelf, waarbij de aandacht gaat naar lichamelijke gewaarwordingen. Door middel van je aandacht te focussen leer je deze gewaarwordingen te ontcijferen en te verstaan. Bij focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met alles uitpluizen over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat er daar van binnen is, zonder oordeel, zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen, je organisme weet zelf hoe dat moet.

individuele begeleiding van jongeren

Soms zijn er perioden in het leven van je kind dat het even niet zo lekker of vanzelfsprekend loopt en je eigenlijk zoekende bent, naar wat nu? Het is moeilijk het patroon te doorbreken waar je met je kind midden in zit. Iemand van buitenaf kijkt er op een andere manier naar waardoor je inzicht krijgt in wat er speelt en hoe je daar anders mee om kunt gaan.

Voordat er gestart wordt met het begeleidingstraject vind er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek is er uitgebreid ruimte voor een wederzijdse kennismaking.

Ik geef deze begeleiding vanaf 2007 met veel plezier is dan ook UNIEK in zijn soort voor jongeren. Deze begeleiding benadert op een geheel eigen wijze hun positie in alle daagse situaties en laat het kind zichzelf verkennen met gebruik van zijn eigen gedachten. In de gesprekken worden kinderen spelenderwijs bewust gemaakt van het effect van hun gedachten op hun leven en geleerd om deze gedachten naar eigen vrije keuze bij te sturen. De kinderen krijgen vanaf het eerste gesprek duidelijke inzichten aangereikt zodat ze vanaf het begin al plezier en gemotiveerd zijn.

Doel van deze begeleiding is het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld wat bij een opgroeiend kind past. Zodat hij/zij, bijvoorbeeld in een pest situatie, niet meer afhankelijk is van het gedrag van de ander. Door een groeiend Zelf-vertrouwen en een goed Zelf-beeld kan het kind leren vanuit zijn eigen gedachtekracht dat dit pestgedrag hem of haar niet meer kan raken. Daardoor kunnen zij assertieve worden in het aangeven van hun grenzen.

Kinderen zijn niet lastig om lastig te zijn
of boos
of vergeetachtig
of schreeuwerig
of stil als een muisje,
hun gedrag vertelt een verhaal, de vraag is alleen waarover…..