Bert van Oosterhout

 

Bert van Oosterhout, geboren in Haarlem op 14 juli 1956

Ik ben sinds 2002 bewust bezig met mijn innerlijke ONT-WIKKELING en heb cursussen gevolgd als intuïtief coach (IMC) en familie- en systeemopsteller (bij Els Thissen). Op 1 februari 2013 ben ik na 40 jaar  bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt te hebben met pensioen gegaan en richt ik mij geheel op waar mijn hart mij brengt.

Na een lange omzwerving in het leven ben ik in 2002 bewust bezig gegaan met mijn spirituele ONT-WIKKELING. Daarbij kreeg ik hulp van alles en iedereen om mij heen. Er is een innerlijk weten in mij wakker geworden waarmee ik helder en liefdevol naar het proces van het leven mag kijken.

Tijdens mijn coaching ben ik behulpzaam bij het proces wat de ander (coachie) doormaakt en ben daar zonder oordeel en helder bij aanwezig. Hierbij heb ik het volste vertrouwen dat een ieder zijn eigen passende en aanvaardbare antwoord vindt. Ik maak gebruik van oa  familie- en systeemopstellingen zowel in een groep als individueel.

Bij familieproblemen stel ik mij op als een troublesshooter die iedereen als betrokkene op een respectvolle wijze de kans geeft haar of zijn plek weer in te nemen binnen het systeem “Familie”. Daarbij is wederzijds respect en geweldloos communiceren mijn gereedschap om te komen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Mijn innerlijk weten is dat er geen schuld is en dat een ieder handelt vanuit liefde, hoe dit er ook uit mogen zien.

Voor uitleg en mijn bezigheden met familie- en systeemopstellingen kijk even op de bladzijde FAMILIEOPSTELLINGEN en/of agenda.

Top^


Individuele coaching

In 2008 heb ik de coach opleiding bij het IMC gevolgd en sinds die tijd coach ik met veel plezier mensen die op mijn pad komen.

Bij mijn coaching zijn  helderheid en eerlijkheid een basis voor elk gesprek. Ik laat mij volledig leiden door mijn intuïtie zodat er geen vaste vormen vooraf te benoemen zijn.

Ik vertrouw er volledig op dat wij alles uit liefde doen en vertrouw er dan ook op dat de caochie zijn eigen antwoord gaat vinden.

Er zal altijd eerst een intake gesprek plaatsvinden waarin regels van het traject worden afgesproken zodat er voor beide van tevoren een duidelijk beeld is over mogelijkheden en verwachtingen.

Vervolgens start het coachtraject waarin elke keer naar behoefte en mogelijke voorbeelden waar de coachie tegen aan loopt besproken worden.

Duur en frequentie van de afspraken hangen zeer af van de behoefte en noodzaak van de coachie

Top^


Conflicten!  wie kent het niet,

Binnen elke familie, vriendengroep of werksituatie komen conflictsituaties voor waar wij van denken dat ze onoverkomelijk zijn. Het bijleggen van zo’n  conflict  kan een pijnlijk en moeizaam proces zijn. Soms zijn wij zo verbitterd over het gedrag van de ander dat wij eigenlijk niet meer weten hoe het begonnen is. Wij blijven aan ons gevoel,  dat de ander de schuld heeft vast houden en zijn dan meestal het slachtoffer.

Vooral bij  families en vrienden kan een dergelijk conflict als een zeer pijnlijk proces worden ervaren. Het  kan een grote  stap lijken om weer nader tot elkaar te komen. Voor VREDE is er echter maar 1 partij nodig en dat is geen teken van verliezen of toegeven maar van Kracht en Bereidheid het anders te willen zien.

Als u zover bent dat er een geringe bereidheid is het anders te willen gaan zien,  wil ik u graag behulpzaam zijn bij dit proces. Je zou dat mediation kunnen noemen maar ik gebruik daar liever het woord BEHULPZAAM voor.

Ik dwing daarbij niemand maar gebruik mijn helderheid en innerlijk weten voor een ieder die hierbij betrokken is of denkt te zijn.

Alles is behulpzaam en elke uitkomst in een resultaat.

Ik stel mij graag ter beschikking om mensen in een conflict binnen relaties, scheidingen, families of vriendengroepen te begeleiden.

Ook als er geen enkel contact meer is met de ander waarmee wij een conflict hebben dan kan ik behulpzaam zijn om dit te herstellen.

 

Top^

UITLEG EMO POWER SPEL

Op deze avond spelen wij het EmoPower Spel.
De manier waarop mensen communiceren is bepalend
voor hun relaties, of dat nu gaat om een gezinsverband, een vriendenkring of
een werksituatie. Als coah komen wij regelmatig in situaties waar die
communicatie best iets beter kan, Dan zetten wij het “Emo Power” spel in, het vraag- en antwoordspel dat mensen bij
elkaar brengt.

-u speelt het met twee tot acht personen;
-de dobbelsteen bepaalt het onderwerp van de vraag;
-u kunt kiezen voor een vraag over verleden, heden
of toekomst;

-iedereen komt aan het woord;
-de spel begeleider coach u bij het uitdiepen van uw
antwoord.

De ontspannen sfeer, de onverwachte vragen en de
persoonlijke verhalen maken dat het spelen van “Emo Power”
meer is dan een spelletje doen. Reacties van deelnemers laten zien dat mensen
beter naar elkaar luisteren, meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen en
dus vrijer gaan communiceren.  Op verzoek
spelen wij dit spel ook bij u thuis in een voor u vertrouwde omgeving.

Met andere woorden: niemand
verliest, iedereen wint!