attitudinal healing & course group

wat is attitudinal healing & course (Een cursus in wonderen)?

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen: het helen van je innerlijke houding of instelling. Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. Het proces van heelwording gaat via het loslaten van pijn en angst gebaseerde houdingen zoals haat, wrok, schuldgevoel, het niet kunnen vergeven van jezelf en anderen enz. Waar angst verdwenen is komt liefde vrij. We omschrijven ‘gezondheid’ als ‘innerlijke vrede’ en ‘heel worden’ als het proces van het loslaten van angst. Elk moment verschaft ons de gelegenheid ons leven in ogenschouw te nemen en opnieuw te kiezen wat we willen ervaren: liefde of angst, innerlijke vrede of innerlijke strijd.

Jerry Jampolsky, de grondlegger van Attitudinal Healing en daarin geïnspireerd door ‘A Course in Miracles’, (Een cursus in Wonderen, Ankh Hermes 1999) heeft diverse boeken over Attitudinal Healing geschreven: Liefde is angst laten varenBevrijd je van schuld en angst; Praat alleen over liefde; Uit het duister in het licht; Liefde is het antwoord; Verander je denken, verander je leven; en de ‘Minicursus’ om relatie te helen.

wat is attitudinal healing & course (Een cursus in wonderen)?

Wij hebben Frans Kok bereid gevonden de begeleiding van de groep op zich te nemen. Hij heeft jarenlang groepen begeleid vanuit Een cursus in wonderen. Mocht je meer over hem willen weten, kun je zijn website aanklikken; www.franskok.nl In een Attitudinal Healing  spreken we over onze ervaringen in het dagelijks leven, over de dingen die ons bezig houden, waar we tegen aan lopen of moeite mee hebben. De principes van Attitudinal Healing vormen een leidraad bij de groepsbijeenkomsten. We nodigen onszelf en anderen uit om dat wat ons ‘lijkt’ te overkomen in een ander licht te zien. Om ons kijken van angst  naar liefde te wenden. Dat kan ons de ervaring van leven in innerlijke vrede geven. Essentieel daarbij is dat we ervan uitgaan dat de bijeenkomsten vertrouwelijk zijn. Verder laten we elkaar uitspreken, geven we geen advies en goede raad omdat we erop vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen beste antwoorden kent. Als je wilt deelnemen aan de groep kun je voor informatie contact opnemen met de facilitator/begeleider. Klik hier voor de agenda met data

de principes van attitudinal healing

 • De kern van wezen is liefde.
 • Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angts laten varen.
 • Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 • we kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 • NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 • Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 • We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 • We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 • We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 • We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 • Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 • Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die of liefde verspreiden of een beroep doen op liefde.

richtlijnen

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.
 2. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.
 3. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. we laten anderen hun eigen antwoorden vinden.
 4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.
 5. We respecteren elkaar als unieke mensen. we erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.
 6. We zijn hier om elkaar innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen consenteren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We  zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.
 7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
 8. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we leren alleen het licht in hen te zien en niet hun schaduwzijde.
 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.
 10. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.